స్టెఫ్ కర్రీ తండ్రి హూప్ నుండి 40 అడుగుల దూరంలో 'అద్భుతం' 3-పాయింటర్‌ను సింక్ చేశాడు — చూడండి

స్టెఫ్ కర్రీ అతని వీపును బాగా చూసుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే వారియర్స్‌లో అతని స్థానం కోసం అతని తండ్రి గన్‌నియింగ్ చేయవచ్చు! డెల్ కర్రీ ఫిబ్రవరి 1న హార్నెట్స్‌తో తన కొడుకు ఆటలో డీప్ 3-పాయింటర్‌ను కాల్చాడు, అది అభిమానులను పూర్తిగా ఆశ్చర్యపరిచింది. వైరల్ వీడియో చూడండి!